Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

cho dãysố : 12, 7, 2, -3, … a) Hãy chỉ ra quy luật của dãy số ; b) Tìm số hạng thứ 11 của dãy số.

cho dãy số : 12, 7, 2, -3, …

a) Hãy chỉ ra quy luật của dãy số ;

b) Tìm số hạng thứ 11 của dãy số.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm quy luật của dãy số bằng cách lấy số ngay sau trừ số trước Lời giải chi tiết: a) Số ngay sau kém số trước là 5. b) Số hạng thứ 11 của dãy số là12−10.5=−38.

Phương pháp giải:

Tìm quy luật của dãy số bằng cách lấy số ngay sau trừ số trước

Lời giải chi tiết:

 

a) Số ngay sau kém số trước là 5.

b) Số hạng thứ 11 của dãy số là 12−10.5=−38.


 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm số tận cùng của các số sau đây : a) b)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG