Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dẫy số {1; 2; 3;…; 2019} có bao nhiêu cách chọn bố số a,b,c,d khác nhau từ dẫy số để bốn số đó lập thành cấp số cộng.

Cho dẫy số {1; 2; 3;…; 2019} có bao nhiêu cách chọn bố số a,b,c,d khác nhau từ dẫy số để bốn số đó lập thành cấp số cộng.

  1.  678382

  2. 678383

  3. 678384

  4.  678385

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 678384

ĐÁP ÁN C. 678384 

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số ( u n ​ ) được xác định bởi { u 1 ​ = 1 , u 2 ​ = 3 u n + 2 ​ + u n ​ = 2 ( u n + 1 ​ + 1 ) , n ∈ N ∗ ​ . Tính n → + ∞ lim ​ n 2 u n ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG