Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho CSN ( u n ​ ) và các số nguyên dương m , k ( m < k ) . Chứng minh rằng: u k − m ​ u k + m ​ = u k 2 ​

Cho CSN và các số nguyên dương

Chứng minh rằng:

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Có u k − m ​ u k + m ​ = u 1 ​ ⋅ q k − m − 1 ⋅ u 1 ​ ⋅ q k + m − 1 = u 1 2 ​ ⋅ q 2 k − 2 = ( u 1 ​ ⋅ q k − 1 ) 2 = u k 2 ​ ( đ pcm ) .

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy với với . Tính . A. B. C. D.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG