Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAD) là góc?

Cho chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, S A perpendicular open parentheses A B C D close parentheses.  Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng    (SAD) là góc?

  1. stack C S A with hat on top

  2. stack C S D with hat on top

  3. stack C D S with hat on top

  4. stack S C D with hat on top

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón (N)có đường sinh tạo với đáy một góc 6 0 ∘ . Mặt phẳng qua trục của (N) cắt (N)được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 2 . Thế tích V của khối nón (N).

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG