Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho chóp S.ABCD có đáy là hình vuông S A ⊥ ( A BC D ) .Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAD) là góc?

Cho chóp S.ABCD có đáy là hình vuông . Góc giữa đường thẳng  SC  và mặt phẳng (SAD) là góc?

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. CS D

Đáp án đúng là B.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 1 2 x + 5 ​ có bao nhiêu điểm cực trị ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG