Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Chứng minh rằng

Cho x square root of 1 minus y squared end root plus y square root of 1 minus x squared end root equals 1.Chứng minh rằng x squared plus y squared equals 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1 : Dùng bất đẳng thức Bunhiacôpxki. Ta có :

Cách 1 : Dùng bất đẳng thức Bunhiacôpxki. Ta có : 

1

Câu hỏi tương tự

Trong tam giác đều có cạnh bằng 8. đặt 193 điểm phân biệt. Chứng minh tồn tại 2 điểm trong 193 điểm đã cho có khoảng cách không vượt quá .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG