Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Chứng minh rằng a + b ≤ 2.

 Cho a cubed plus b cubed equals 2Chứng minh rằng a + b ≤ 2.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức với x 0 và x # 4

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG