Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a , b , c ∈ [ 0 , 1 ] . Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + c 2 ≤ 1 + a 2 b + b 2 c + c 2 a

Cho . Chứng minh rằng: 

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: a , b , c ∈ [ 0 , 1 ] ⇒ a 2 , b 2 , c 2 ∈ [ 0 , 1 ]

Ta có: 

table attributes columnalign right left end attributes row blank cell blank rightwards double arrow blank open parentheses a squared minus 1 close parentheses open parentheses b squared minus 1 close parentheses open parentheses c squared minus 1 close parentheses less or equal than 0 end cell row blank cell blank rightwards double arrow blank a squared b squared c squared minus a squared b squared minus a squared c squared minus b squared c squared minus 1 plus a squared plus b squared plus c squared less or equal than 0 end cell row blank cell blank rightwards double arrow blank a squared plus b squared plus c squared less or equal than 1 plus a squared b squared plus b squared c squared plus c squared a squared minus a squared b squared c squared end cell row blank cell blank rightwards double arrow blank a squared plus b squared plus c squared less or equal than 1 plus a squared b squared plus b squared c squared plus c squared a squared end cell row blank cell blank rightwards double arrow blank a squared plus b squared plus c squared less or equal than 1 plus a squared b plus b squared c plus c squared a. end cell end table

2

Câu hỏi tương tự

Cho a ∈ R Chứng minh bất đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG