Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (C): y = x 3 -4x 2 -4x. Giá trị của k để y=kx cắt (C) tại 3 điểm phân biệt:

Cho (C): y = x3-4x2-4x. Giá trị của k để y=kx cắt (C) tại 3 điểm phân biệt:

  1. k element of open parentheses negative 8 semicolon minus 4 close parentheses union open parentheses negative 4 semicolon plus infinity close parentheses

  2. k element of open parentheses negative 8 semicolon plus infinity close parentheses

  3. k element of open parentheses negative 8 semicolon minus 4 close parentheses

  4. k element of open parentheses negative 4 semicolon plus infinity close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 4 − 2 m x 2 + 2 m a) Tìm các giá trị của m sao cho hàm số có 3 cực trị. b) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với m = 2 1 ​ . Viết Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại 2 điểm uố...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG