Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (C): y = x 3 - 3x 2 + 4 và đường thẳng (d): y = ax + b. Nếu (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt M, N, Ithỏa IM =IN thì:

Cho (C): y = x3 - 3x+ 4 và đường thẳng (d): y = ax + b. Nếu (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt M, N, I thỏa IM =IN thì:
 

  1. a plus b equals 2

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a plus b equals 2 end cell row cell b less than 5 end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a plus b equals negative 2 end cell row cell b less than 5 end cell end table close

  4. Một điều kiện khác
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG