Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ )có u 2 ​ = 3 và u 3 ​ = 6.Giá trị của u 4 ​ bằng

Cho cấp số nhân () có = 3 và = 6.Giá trị của bằng

  1. 12

  2. 18

  3. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A.

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Một người vay ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức trả góp hàng tháng, lãi suất ngân hàng cố định 0,8% một tháng. Mỗi tháng người đó phải trả một số tiền cố định không đổi tới hết tháng 48 thì hết ...

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG