Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân (u n ) có tất cả các số hạng đều dương thoả mãn u 1 +u 2 +u 3 +u 4 =5(u 1 +u 2 ). Số tự nhiên n nhỏ nhất để u n > 8 100 u 1 là

Cho cấp số nhân (un) có tất cả các số hạng đều dương thoả mãn u1+u2+u3+u4=5(u1+u2). Số tự nhiên n nhỏ nhất để un> 8100u1 là

  1. 102

  2. 301

  3. 302

  4. 101

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.302

ĐÁP ÁN C. 302 

6

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số ( u n ​ ) là cấp số nhân có số hạng đầu u 1 ​ = 1 ,công bội q=2. Tổng ba số hạng đầu của cấp số nhân là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG