Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) có u 1 ​ = 2 và công bội q = 2 . Tính u 3 ​

Cho cấp số nhân  có  và công bội . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A ta có: u 3 ​ = u 1 ​ ⋅ q 2 = 2 ⋅ 2 2 = 8

Chọn A

ta có: 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng ( d ) : m x − y + m = 0 cắt đường cong ( C ) : x 3 − 3 x 2 + 4 tại ba điểm phân biệt A , B và C ( − 1 ; 0 ) sao cho tam giác A OB có diện tích bằng 5 5 ​ . (Vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG