Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 5 và công bội q = 2 . Giá trị u 5 ​ bằng

Cho cấp số nhân có số hạng đầu và công bội . Giá trị bằng
 

  1. 20

  2. 80

  3. 40

  4. 25

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có: u 5 ​ = u 1 ​ . q 4 = 5.16 = 80

Đáp án B

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a . Diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A ′ B ′ C ′ D ′

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG