Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) có u 1 ​ = 1 , u 2 ​ = − 2 Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho cấp số nhân  có  Mệnh đề nào sau đây đúng?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Cấp số nhân có u 1 ​ = 1 , u 2 ​ = − 2 ⇒ q = − 2 . Vậy u 2019 ​ = u 1 ​ q 2018 = ( − 2 ) 2018 = 2 2018

Đáp án D

Cấp số nhân có . Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) , kẻ hai tiếp tuyến MA,MB đến đường tròn (A, B là hai tiếp điểm). Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp.

33

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG