Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) có u 1 ​ = 2 , u 2 ​ = 2 1 ​ . Công bội của cấp số nhân bằng

Cho cấp số nhân  có  Công bội của cấp số nhân bằng

  1. 1

  2. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Ta có u 2 ​ = u 1 ​ q ⇔ 2 1 ​ = 2 q ⇔ q = 4 1 ​ .

Chọn D.

Ta có 

8

Câu hỏi tương tự

Hình bên dưới, đồ thị của ba hàm số ( là ba số dương khác cho trước) được vẽ trong cùng mặt phẳng tọa độ. Khẳng định nào dưới đây đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG