Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) với u 1 ​ = 3 và công sai d = 4 .Số hạng thứ 2021 của cấp số cộng đã cho bằng

Cho cấp số cộng  với  và công sai . Số hạng thứ 2021 của cấp số cộng đã cho bằng

  1. 8083

  2. 8082

  3. 8.082.000

  4. 8079

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A u 2021 ​ = u 1 ​ + 2020 d = 3 + 4.2020 = 8083

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG