Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng (u n ) có u 2013 .+u 6 = 1000. Tổng 2018 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là

Cho cấp số cộng (un) có u2013.+u6 = 1000. Tổng 2018 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là

  1. 1009000

  2. 100900

  3. 100800

  4. 1008000

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.1009000

ĐÁP ÁN A. 1009000 

1

Câu hỏi tương tự

Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi chữsố có 6 chữ số và thỏa mãn điều kiện : 6 chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng ba ch...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG