Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng (u n ) có u 1 = - 2 và công sai d = 3 .Tìm số hạng u 10

 Cho cấp số cộng (uncó u1 = - 2 và công sai d = 3 .Tìm số hạng u10 

  1. u10 = - 2.39

  2. u10 =25

  3. u10 = 28

  4. u10 = - 29

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. u 10 =25

ĐÁP ÁN B. u10 =25 

5

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số nhân (u n ) với u 1 = 2, u 2 = 8. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG