Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng (u n ) có công sai d =- 4 và đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm u 2018 là số hạng thứ 2018 của cấp số cộng đó.

Cho cấp số cộng (un có công sai d =- 4 và u subscript 3 superscript 2 plus u subscript 4 superscript 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm u2018 là số hạng thứ 2018 của cấp số cộng đó.

  1. u2018  = - 8062 

  2. u2018  = - 8060

  3. u2018  = - 8058

  4. u2018  = - 8054

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. u 2018 = - 8060 ​​​​​​​

ĐÁP ÁN B. u2018  = - 8060 

​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số nhân với và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG