Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng có u 1 = 2018, d = - 3. Khi đó u 5 bằng

Cho cấp số cộng có u1 = 2018, d = - 3. Khi đó u5 bằng

 

  1. - 2020

  2. - 2006

  3. 2019

  4. 2006

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.2006

ĐÁP ÁN D. 2006 

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính ( 2 + 3 i ) ( 4 − i ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG