Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 1 và công sai d =5 . Giá trị của u 4 ​ bằng

Cho cấp số cộng có số hạng đầu và công sai d =5 . Giá trị của bằng
 

  1. 22

  2. 16

  3. 12

  4. 250

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có u 4 ​ = u 1 ​ + 3 d = 1 + 3.5 = 16

Đáp án B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Nhà bạn An ở vi trí A, nhà bạn Bình ở vị trí B cách nhau 1200m, trường học hai bạn học ở vị trí C, cách nhà bạn An 500 m và AB vuông góc với AC. Hàng ngày An đi bộ đến trường với vận tốc 4 km/h, còn B...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG