Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có u 1 ​ = 1 , u 2 ​ = 3 . Giá trị của u 3 ​ bằng

Cho cấp số cộng  có . Giá trị của  bằng

 

  1. 6

  2. 9

  3. 4

  4. 5

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Công sai d = u 2 ​ − u 1 ​ = 2 n e ^ n u 3 ​ = u 2 ​ + d = 5

Chọn D

 

Công sai 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = cos x ,trục tung, trục hoành và đường thẳng x = π bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG