Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (C) .Môt đường thẳng ( ) : y =x+ m cắt (C) tại hai điểm M, N. Khi m = 1, độ dài dây MN gần nhất với số:

Cho (C) y equals fraction numerator 2 x minus 1 over denominator x minus 1 end fraction.Môt đường thẳng (triangle) : y = x + m cắt (C) tại hai điểm M, N. Khi m = 1, độ dài dây MN gần nhất với số:
 

  1. 2,2

  2. 2,4

  3. 2,6

  4. 2,8

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Vẽ đồ thịcủa hàm số : y = ( m − 2 ) x + 3 với : m = 3 ( d 1 ​ ) .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG