Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cơ hệ như hình vẽ: Mặt phẳng nghiêng cố định, nghiêng góc α so với phương ngang. Hai chất điểm khối lượng m 1 , m 2 được nối với nhau bởi dây nhẹ, không giãn vắt qua ròng rọc nhẹ có kích thước không đáng kể. Biết rằng m 2 > m 1 sinα, bỏ qua mọi ma sát, cho gia tốc trọng trường là g. Thả hai vật tự do. Tìm gia tốc của mỗi vật. A. B. C. D.

Cho cơ hệ như hình vẽ:

20 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 cực hay có đáp án (phần 2)

Mặt phẳng nghiêng cố định, nghiêng góc α so với phương ngang. Hai chất điểm khối lượng m1, m2 được nối với nhau bởi dây nhẹ, không giãn vắt qua ròng rọc nhẹ có kích thước không đáng kể. Biết rằng m2 > m1sinα, bỏ qua mọi ma sát, cho gia tốc trọng trường là g. Thả hai vật tự do. Tìm gia tốc của mỗi vật.

A. a subscript 1 equals a subscript 2 equals fraction numerator m subscript 2 minus m subscript 1 sin alpha over denominator m subscript 1 plus m subscript 2 end fraction g

B.  a subscript 1 equals a subscript 2 equals fraction numerator m subscript 2 minus m subscript 1 sin alpha over denominator m subscript 1 minus m subscript 2 end fraction g

C. a subscript 1 equals a subscript 2 equals fraction numerator m subscript 2 plus m subscript 1 sin alpha over denominator m subscript 1 plus m subscript 2 end fraction g

D. a subscript 1 equals a subscript 2 equals fraction numerator open parentheses m subscript 2 minus m subscript 1 close parentheses sin alpha over denominator m subscript 1 plus m subscript 2 end fraction g  

  1. a subscript 1 equals a subscript 2 equals fraction numerator m subscript 2 minus m subscript 1 sin alpha over denominator m subscript 1 plus m subscript 2 end fraction g  

  2. a subscript 1 equals a subscript 2 equals fraction numerator m subscript 2 minus m subscript 1 sin alpha over denominator m subscript 1 minus m subscript 2 end fraction g 

  3. a subscript 1 equals a subscript 2 equals fraction numerator m subscript 2 plus m subscript 1 sin alpha over denominator m subscript 1 plus m subscript 2 end fraction g 

  4. a subscript 1 equals a subscript 2 equals fraction numerator open parentheses m subscript 2 minus m subscript 1 close parentheses sin alpha over denominator m subscript 1 plus m subscript 2 end fraction g 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. - Lực tác dụng lên mỗi vật như hình vẽ. Do m 2 > m 1 sinα nên m 2 sẽ đi xuống. - Áp dụng định luật II Niu-tơn cho mỗi vật: Do dây nhẹ, không dãn, ròng rọc không có khối lượng nên: T 1 = T 2 = T; a = a 1 = a 2 . - Chiếu các phương trình véctơ lên phương chuyển động của mỗi vật ta có:

Chọn A.

- Lực tác dụng lên mỗi vật như hình vẽ.

20 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 cực hay có đáp án (phần 2)

Do m2 > m1sinα nên m2 sẽ đi xuống.

- Áp dụng định luật II Niu-tơn cho mỗi vật:

20 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 cực hay có đáp án (phần 2)  

Do dây nhẹ, không dãn, ròng rọc không có khối lượng nên:

T1 = T2 = T; a = a1 = a2.

- Chiếu các phương trình véctơ lên phương chuyển động của mỗi vật ta có:

20 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 cực hay có đáp án (phần 2)  

2

Câu hỏi tương tự

Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là: A. B. C. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG