Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các tích phân sau .So sánh giá trị của A và B?

Cho các tích phân sau A equals integral subscript 1 superscript e fraction numerator 1 plus x squared ln x over denominator x plus x squared ln x end fraction d x comma space B equals integral subscript 0 superscript straight pi over 4 end superscript fraction numerator sin x plus 2 cos x over denominator 3 sin x plus cos x end fraction d x. So sánh giá trị của A và B?

  1. A > B

  2. A < B

  3. A = B

  4. Không so sánh được

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

chứng minh:Nếu f, g liên tục trên [ a ; b ] thì ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG