Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực x,y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

Cho các số thực x,y thỏa mãn begin mathsize 12px style 2 to the power of x plus y minus 1 end exponent left parenthesis 3 to the power of x plus end exponent plus 1 right parenthesis space equals space 3 x space plus 3 y plus 1. end style Giá trị nhỏ nhất của biểu thức begin mathsize 12px style P space equals x squared plus x y plus y 2 end style bằng

  1. begin mathsize 12px style fraction numerator 3 over denominator 4 space end fraction. end style

  2. 0.

  3. begin mathsize 12px style fraction numerator 1 over denominator 4 space end fraction. end style

  4. begin mathsize 12px style 1 half. end style

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ điều kiện có *Nếu *Nếu Đối chiếu hai trường hợp suy ra giá trị nhỏ nhất của P bằng 0.

Từ điều kiện có begin mathsize 12px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus y space equals space 0 end cell row cell x plus y space equals space 1 end cell end table. close end style
*Nếu begin mathsize 12px style y equals space minus x space rightwards double arrow P space equals space x squared space greater or equal than space 0 end style

*Nếu begin mathsize 12px style x plus y equals 1 left right double arrow y equals 1 rightwards double arrow P equals x squared plus x left parenthesis 1 minus x right parenthesis plus left parenthesis 1 minus x right parenthesis squared equals left parenthesis x minus 1 half right parenthesis squared plus 3 over 4 greater or equal than 3 over 4. end style

Đối chiếu hai trường hợp suy ra giá trị nhỏ nhất của P bằng 0.

1

Câu hỏi tương tự

Cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG