Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực không âm thỏa mãn a+b .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực không âm thỏa mãn a+b greater or equal than c squared. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  P equals open parentheses fraction numerator a over denominator a plus c end fraction plus fraction numerator b over denominator b plus c end fraction close parentheses minus fraction numerator 32 c over denominator 27 open parentheses c plus 1 close parentheses end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh: b + c − a a ​ ​ + c + a − b b ​ ​ + a + b − c c ​ ​ ≥ 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG