Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực không âm a, b, c sao cho ab+bc+ca=3. Chứng minh rằng

Cho các số thực không âm a, b, c sao cho ab+bc+ca=3. Chứng minh rằng fraction numerator 1 over denominator a squared plus 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b squared plus 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c squared plus 2 end fraction less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh: b + c − a a ​ ​ + c + a − b b ​ ​ + a + b − c c ​ ​ ≥ 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG