Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thức dương a, b, . Khẳng định đúng là

Cho các số thức dương a, b, a not equal to 1 comma b not equal to 1 comma a not equal to b comma a b not equal to 1. Khẳng định đúng là 

  1. log subscript a over b end subscript left parenthesis a cubed b squared right parenthesis equals negative fraction numerator 3 over denominator 1 plus log subscript a b end fraction minus fraction numerator 2 over denominator 1 plus log subscript a b end fraction

  2. log subscript a over b end subscript left parenthesis a cubed b squared right parenthesis equals 5 plus 3 log subscript a b plus 2 log subscript b a

  3. log subscript a over b end subscript left parenthesis a cubed b squared right parenthesis equals 5 minus 3 log subscript a b minus 2 log subscript b a

  4. log subscript a over b end subscript left parenthesis a cubed b squared right parenthesis equals fraction numerator 3 over denominator 1 minus log subscript a b end fraction plus fraction numerator 2 over denominator log subscript b a minus 1 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 1_TP.HCM_câu 20”: Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon (một dồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của cây bị chết thì h...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG