Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực dương a, b, cthỏa mãn Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a squared plus b squared plus c squared equals 2 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P equals fraction numerator a plus c plus 2 over denominator a squared plus 2 b c plus 2 open parentheses a plus b close parentheses plus 1 end fraction minus fraction numerator square root of 3 over denominator 2 open parentheses a plus b close parentheses squared end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x , y , z > 0 và xét ba bất đẳng thức (I) x 3 + y 3 + z 3 ≥ 3 x yz ; (II) x 1 ​ + y 1 ​ + z 1 ​ ≤ x + y + z 9 ​ ; (III) y x ​ + z y ​ + x z ​ ≥ 3 .Bất đẳng thức nào là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG