Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c = 0 . Chứng minh rằng: ab + 2bc + 3ca < 0

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c = 0 . Chứng minh rằng: ab + 2bc + 3ca < 0
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trinh 4 x 2 −x+1&lt;0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG