Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c không âm và thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số thực a, b, c  không âm và thỏa mãn điều kiện open parentheses a plus b close parentheses c greater than 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals square root of fraction numerator a over denominator b plus c end fraction end root plus square root of fraction numerator b over denominator a plus c end fraction end root plus fraction numerator c over denominator 2 open parentheses a plus b close parentheses end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu và thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG