Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số thực a, b, c [0, 1]. Chứng minh rằng:

Cho các số thực a, b, c element of [0, 1]. Chứng minh rằng:fraction numerator a over denominator 1 plus b c end fraction plus fraction numerator b over denominator 1 plus c a end fraction plus fraction numerator c over denominator 1 plus a b end fraction less or equal than 2 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x 2 − 5 x + 6 ≥ 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG