Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số tự nhiên a và b thỏa mãn 2a 2 + a= 3b 2 +b Chứng minh rằng a - b và 2a + 2b+1 đều là các số chính phương

Cho các số tự nhiên a và b thỏa mãn 2a2 + a= 3b2 +b

Chứng minh rằng a - b và 2a + 2b+1 đều là các số chính phương

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một ngôi biệt thự có 10 cây cột nhà hình trụ tròn, tất cả đều có chiều cao bằng 4,2 m. Trong đó, 4 cây cột trước đại sảnh có đường kính bằng 40 cm, 6 cây cột còn lại bên thân nhà có đường kính bằng 26...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG