Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số dương a,b,c khác 1 thỏa mãn lo g a ​ ( b c ) = 2 ; lo g b ​ ( c a ) = 4 .Giá trị của lo g c ​ ( ab ) là

Cho các số dương a,b,c khác 1 thỏa mãn .Giá trị của
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C ách 1: Ta có : Thay (I) vào biểu thức lo g c ​ ( ab ) ta được: C ách 2: Ngọc Thanh Đặt : A = lo g c ​ ( ab ) Ta có : Ta có : Từ (1), (2) và (3) ta có : C ách 3: Kiều Thanh B ình Đặt : lo g a ​ c = x ; lo g c ​ b = y Ta có : Ta có : Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình : Vậy lo g c ​ ( ab ) = lo g c ​ a + lo g c ​ b = x + y = 7 8 ​

Cách 1:

Ta có :

Thay (I) vào biểu thức  ta được:

Cách 2: Ngọc Thanh

Đặt : 

Ta có :

Ta có :

Từ (1), (2) và (3) ta có :

Cách 3: Kiều Thanh Bình

Đặt : 

Ta có :

Ta có :

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :

Vậy 

2

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thứcv(t)=5t+1, thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật đi được tính theo đơn vị mét. Quãng đường vật đó đi được tron...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG