Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số dương a, b, c, d. Chứng minh : a + b + c + d ≥

Cho các số dương a, b, c, d. Chứng minh : a + b + c + d ≥4 fourth root of a b c d end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức với ( a 0 ) bằng: A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG