Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các sô ́ . Chứn g minh rằng

Cho các số a comma b comma c element of open square brackets 1 semicolon 2 close square brackets. Chứng minh rằng fraction numerator a squared plus b squared over denominator a b end fraction plus fraction numerator c squared plus b squared over denominator c b end fraction plus fraction numerator a squared plus c squared over denominator a c end fraction less or equal than 7

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn abc = 1. chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG