Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các số: 5 904, 5 930, 5 944, 5 001 . Số nào là số lớn nhất?

Cho các số: 5 904, 5 930, 5 944, 5 001.

Số nào là số lớn nhất?

  1. 5 904

  2. 5 930

  3. 5 944

  4. 5 001

H. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta so sánh các cặp chữ số ở cùng một hàng. 5 944 > 5 930 > 5 904 > 5 001

Ta so sánh các cặp chữ số ở cùng một hàng.

5 944 > 5 930 > 5 904 > 5 001

1

Câu hỏi tương tự

Hình nào khoanh vào số quả cam?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG