Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các phương trình (x + 2) 3 + (x – 3) 3 = 0 (1) ; (x 2 + x – 1) 2 + 4x 2 + 4x = 0 (2). Chọn câu đúng A. Phương trình (1) có hai nghiệm, phương trình (2) vô nghiệm B. Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) có 2 nghiệm C. Phương trình (1) vô nghiệm, phương trình (2) vô nghiệm D. Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) vô nghiêm

Cho các phương trình (x + 2)3 + (x – 3)3 = 0 (1) ; (x2 + x – 1)2 + 4x2 + 4x = 0 (2). Chọn câu đúng

A. Phương trình (1) có hai nghiệm, phương trình (2) vô nghiệm

B. Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) có 2 nghiệm

C. Phương trình (1) vô nghiệm, phương trình (2) vô nghiệm

D. Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) vô nghiêm

  1. Phương trình (1) có hai nghiệm, phương trình (2) vô nghiệm

  2. Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) có 2 nghiệm

  3. Phương trình (1) vô nghiệm, phương trình (2) vô nghiệm

  4. Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) vô nghiêm

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Xét phương trình (1) ta có:    Xét phương trình (2) ta có (x 2 + x – 1) 2 + 4x 2 + 4x = 0 (2)    Vì > 0, Ɐx nên phương trình (2) vô nghiệm Vậy Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) vô nghiêm Đáp án cần chọn là: D. Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) vô nghiêm

Lời giải

Xét phương trình (1) ta có:

  Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức có đáp án

Xét phương trình (2) ta có (x2 + x – 1)2 + 4x2 + 4x = 0 (2)

  Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức có đáp án

Vì Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức có đáp án > 0, Ɐx nên phương trình (2) vô nghiệm

Vậy Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) vô nghiêm

Đáp án cần chọn là: D. Phương trình (1) có 1 nghiệm, phương trình (2) vô nghiêm

3

Câu hỏi tương tự

P h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử : x 4 + ( x + y ) 4 + y 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG