Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các hàm số thỏa mãn: Số nghiệm của phương trình là:

Cho các hàm số begin mathsize 16px style f subscript 0 open parentheses x close parentheses semicolon space f subscript 1 left parenthesis x right parenthesis semicolon f subscript 2 open parentheses x close parentheses semicolon.... space end stylethỏa mãn:

begin mathsize 16px style f subscript n plus 1 end subscript left parenthesis x right parenthesis equals open vertical bar f subscript n left parenthesis x right parenthesis close vertical bar minus 1 comma space for all n element of straight natural numbers end style

Số nghiệm của phương trình begin mathsize 16px style f subscript 2020 left parenthesis x right parenthesis equals 0 end style là:

  1. 6058

  2. 6057

  3. 6059

  4. 6063

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta lập được bảng biến thiên của hàm số : Vậy số nghiệm của phương trình là: 2019.3 + 2 = 6059 .

Ta lập được bảng biến thiên của hàm số begin mathsize 16px style y equals f subscript 0 left parenthesis x right parenthesis end style:

Vậy số nghiệm của phương trình là: 2019.3 + 2 = 6059.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG