Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số mũ?

Cho các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số mũ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo định nghĩa hàm số mũ ta có: A. là hàm số mũ. B. không là hàm số mũ vì cơ số chứa biến. C. là hàm số mũ. D. là hàm số mũ.

Theo định nghĩa hàm số mũ ta có:

A.  là hàm số mũ.

B. không là hàm số mũ vì cơ số  chứa biến.

C.  là hàm số mũ.

D.  là hàm số mũ.

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 1_TP.HCM_câu 20”: Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon (một dồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của cây bị chết thì h...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG