Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.3): - Một ống thủy tinh thẳng, dài, đường kính trong khoảng 3mm. - Một bình chất lỏng X. - Một thước chia độ chia tới mm. Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của X.

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.3):

- Một ống thủy tinh thẳng,  dài,  đường kính trong khoảng 3mm.

- Một bình chất lỏng X.

- Một thước chia độ chia tới mm.

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của X.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Nhúng ống thẳng đứng vào chất lỏng. - Đo độ cao h 1 từ mặt thoáng đến miệng ống ( của cột khí ban đầu ). - Giữ nguyên vị trí ống, bịt đầu trên của ống ( giam khối khí ở đầu ống). - Từ từ nhấc ống lên cao theo phương thẳng đứng đến khi đầu dưới ống gần lên đến mặt thoáng. Đo độ cao h 2 của cột khí bị giam ở đầu trên của ống, và h là độ cao cột chất lỏng trong ống so với mặt chất lỏng trong bình. - Đây là quá trình dãn đẳng nhiệt, có thể tính được khối lượng riêng theo công thức : - Dùng thước đo được các giá trị h 1 , h 2 , h.

- Nhúng ống thẳng đứng vào chất lỏng.

- Đo độ cao h1từ mặt thoáng đến miệng ống ( của cột khí ban đầu ).

- Giữ nguyên vị trí ống,  bịt đầu trên của ống ( giam khối khí ở đầu ống).

- Từ từ nhấc ống lên cao theo phương thẳng đứng đến khi đầu dưới ống gần lên đến mặt thoáng.  Đo độ cao h2 của cột khí bị giam ở đầu trên của ống,  và h là độ cao cột chất lỏng trong ống so với mặt chất lỏng trong bình.

- Đây là quá trình dãn đẳng nhiệt,  có thể tính được khối lượng riêng theo công thức :

- Dùng thước đo được các giá trị h1, h2, h.

1

Câu hỏi tương tự

Ta thả nổi trên mặt nước một que diêm dài 4cm. Bây giờ ta nhỏ rượu vào nước ở một phía dưới của que diêm ta thấy que diêm dịch chuyển về phía kia. Hãy giải thích hiện tượng và tính công làm que diêm d...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG