Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.1): - Hai tấm thủy tinh hình vuông. - Một khay nước nhỏ. - Hai kẹp. - Các que diêm. - Một thước có chia độ tới mm. Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng hệ số căng bề mặt của nước.

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.1):

- Hai tấm thủy tinh hình vuông.

- Một khay nước nhỏ.

- Hai kẹp.

- Các que diêm.

- Một thước có chia độ tới mm.

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng hệ số căng bề mặt của nước.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Kẹp hai tấm thủy tinh song song cách nhau bằng các thân que diêm (trước đó phải lau thật sạch hai mặt đối diện để đảm bảo dính ướt). - Nhúng nhẹ một cạnh của hai tấm chạm mặt nước của khay, thấy nước dâng lên ở giữa hai tấm thủy tinh. - Đo độ cao của phần nước dâng lên và tính hệ số căng bề mặt của nước theo công thức

- Kẹp hai tấm thủy tinh song song cách nhau bằng các thân que diêm (trước đó phải lau thật sạch hai mặt đối diện để đảm bảo dính ướt).

- Nhúng nhẹ một cạnh của hai tấm chạm mặt nước của khay,  thấy nước dâng lên ở giữa hai tấm thủy tinh.

- Đo độ cao của phần nước dâng lên và tính hệ số căng bề mặt của nước theo công thức

1

Câu hỏi tương tự

Hãy cho biết các vật sau đây chịu các biến dạng gì? a) Sợi dây đàn khi người ta lên dây đàn và khi chơi đàn. b) Cái bập bênh khi các em nhỏ chơi bập bênh. c) Mũi khoan khi đang khoan. d) Cái đinh khi ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG