Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các chữ số 0,1,2,3,4 . Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số trong đó chữ số có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần?

Cho các chữ số 0,1,2,3,4. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ sốtrong đó chữ số có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần?
  1. 700

  2. 710

  3. 720

  4. 730

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.720 có 1. C 6 2 .4! = 360 số. TH2: a 1 ¹ 4. Vì a 1 ¹ 0 nên có ba cách chọn. Chọn ba vị trí trong sáu vị trí còn lại xếp ba số 4 vào có C 6 3 cách. Xếp ba số còn lại vào ba vị trí còn lại có 3! cách. có 3. C 6 3 .3! = 360 số.

ĐÁP ÁN C. 720 

  • có 1.C62.4!= 360 số.
  • TH2: a1¹ 4. Vì a1¹ 0 nên có ba cách chọn.
  • Chọn ba vị trí trong sáu vị trí còn lại xếp ba số 4 vào có C63 cách.Xếp ba số còn lại vào ba vị
  • trí còn lại có 3! cách. 
  • có 3.C63.3!= 360 số.

9

Câu hỏi tương tự

Lớp 11 Toán có 34 học sinh tham gia kiểm tra môn Toán để chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đề kiểm tra gồm 5 bài toán. Biết rằng mỗi bài toán thì có ít nhất 19 học sinh giải quyết được. Ch...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG