Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các chữ số 0,1,2,3,4 . Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số trong đó chữ số có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần?

Cho các chữ số 0,1,2,3,4. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ sốtrong đó chữ số có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần?
  1. 700

  2. 710

  3. 720

  4. 730

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.720 có 1. C 6 2 .4! = 360 số. TH2: a 1 ¹ 4. Vì a 1 ¹ 0 nên có ba cách chọn. Chọn ba vị trí trong sáu vị trí còn lại xếp ba số 4 vào có C 6 3 cách. Xếp ba số còn lại vào ba vị trí còn lại có 3! cách. có 3. C 6 3 .3! = 360 số.

ĐÁP ÁN C. 720 

  • có 1.C62.4!= 360 số.
  • TH2: a1¹ 4. Vì a1¹ 0 nên có ba cách chọn.
  • Chọn ba vị trí trong sáu vị trí còn lại xếp ba số 4 vào có C63 cách.Xếp ba số còn lại vào ba vị
  • trí còn lại có 3! cách. 
  • có 3.C63.3!= 360 số.

8

Câu hỏi tương tự

Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng nhất. Mô tả không gian mẫu của phép thử đó

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG