Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 . Hỏi có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số lập ra từ các chữ số đã cho

 Cho các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 . Hỏi có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số lập ra từ các chữ số đã cho

  1. 40

  2. 32

  3. 24

  4. 21

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 21 Gọi số đó có dạng X = ab , b ∈ { 0 ; 2 ; 4 ; 6 } ; a  = 0 , a ∈ { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }

ĐÁP ÁN D. 21

Gọi số đó có dạng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG