Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 . Ta lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau ?

Cho các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 . Ta lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau ?

  1. 240

  2. 328

  3. 360

  4. 120

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.328 Gọi số đó có dạng X = ab c , c ∈ { 0 , 2 , 4 , 6 , 8 } ; a  = 0 ; a , b ∈ { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 }

ĐÁP ÁN B. 328 

Gọi số đó có dạng 

1

Câu hỏi tương tự

Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn trúng đích lần lượt là 0,8 ; 0,6; 0,5. Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng đích bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG