Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức với .Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của P .

Cho biểu thức P equals open parentheses fraction numerator x plus 1 over denominator cube root of x squared end root minus cube root of x plus 1 end root end fraction minus fraction numerator x minus 1 over denominator x minus square root of x end fraction close parentheses to the power of 10 với x space greater than 0 space comma space x not equal to 1. Tìm số hạng không chứa  x trong khai triển nhị thức Newton của P .

  1. 200

  2. 100

  3. 210

  4. 160

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.210

ĐÁP ÁN C. 210 

1

Câu hỏi tương tự

Số hạng chứa x 12 trong khai triển của nhị thức là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG