Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 27 x 3 − 0 , 001 = ( 3 x − 0 , 1 ) ( ... ) .Biểu thức thích hợp điền vào dấu ... là

Cho . Biểu thức thích hợp điền vào dấu  là

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

27 x 3 − 0 , 001 = ( 3 x − 0 , 1 ) ( 9 x 2 + 0 , 3 x + 0 , 01 )

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết ( x − 2 ) 3 − x ( x + 1 ) ( x − 1 ) + 6 x 2 = 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG