Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A = sin 14 4 ∘ − cos 12 6 ∘ sin ( − 23 4 ∘ ) − cos 21 6 ∘ ​ . t g 3 6 ∘ Biểu thức rút gọn của A bằng:

Cho 

Biểu thức rút gọn của A bằng: 

  1. 2

  2. - 2

  3. 1

  4. - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 1

ĐÁP ÁN C. 1

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức B = ( sin 4 x + cos 4 x ) ( tan 2 x + co t 2 x + 2 ) có giá trị không đổi bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG